Veelgestelde vragen

Wat zijn de boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden Als u een verblijft boekt dan, heeft u bepaalde verwachtingen van uw verblijf en wat u op uw bestemming aantreft. U wilt genieten van een fijne en zorgeloze vakantie. Hofke van Bazel doet haar uiterste best zo goed mogelijk aan al uw verwachtingen te voldoen. Op sommige zaken hebben we echter geen of weinig invloed. 

1. De betaling
Bedrag van aanbetaling Bij uw boekingsbevestiging vindt u een betalingsoverzicht met het bedrag van aanbetaling. De aanbetaling is gelijk aan 50% van de totale overeengekomen bedrag. De aanbetaling dient u binnen 14 dagen na de definitieve bevestiging van uw reservering aan ons over te maken.

Het restant dient bij uitchecken betaald te worden. Niet tijdig betalen geeft ons, na een aanmaning, alsnog het recht uw geboekte verblijf te annuleren en u van deelname uit te sluiten. In dat geval worden de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 4.) aangehouden en worden de daarvoor verschuldigde annuleringskosten aan u in rekening gebracht.

2. Wijzigingen door gast het aanbrengen van eventuele wijzigingen in uw boeking (bij wijzigingen ivm uw boeking vragen we u vriendelijk minstens 2 weken op voorhand u wijzigingen door te geven). Dit bevat GEEN annulatie

3. Annuleren door reiziger* Uiteraard kan het voorkomen dat u uw geboekte overnachting moet annuleren. U dient er rekening mee te houden dat daar kosten aan verbonden zijn. Indien u ten laatste 2 weken voor uw aankomst annuleert, dan behouden we enkel uw voorschot. Indien u later annuleert dan zal u het volledige bedrag van uw verblijf moeten betalen.

4. Nuttigen van voeding en dranken op de kamer
Wij vragen u geen eigen dranken en/of voeding te nuttigen in de suites of het restaurant. 

5. Aansprakelijkheid Hofke van Bazel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van gasten. Noch enige andere aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens uw verblijf. Degene die het verblijf boekt, is hoofdelijk aansprakelijk. Hofke van Bazel is gedurende uw verblijf niet aansprakelijk voor schade, verlies of vernieling. De kosten zullen ten alle tijde door de desbetreffend persoon moeten worden vergoed.

6. Wet Bescherming Persoonsgegevens Hofke van Bazel behandelt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw reserveringsopdracht of boeking, het verstrekken van deelnemerslijsten aan de organisatie ter plaatse en after sales service.

7. Mogelijke extra opties
Ontbijt Hofke van Bazel (25 EUR/pers/nacht) , Coupe champagne ontbijt (39 EUR/pers/nacht) – Fles champagne – Blanc de Blancs (95 EUR/fles) – Private dining fee (39 EUR/persoon) – Huur fiets (25 EUR/dag, doorgeven welke dag) – Late check out (39 EUR) – Full option honeymoon (149 EUR/nacht), Honeymoon ambiance op de kamer (59 EUR), Dog policy (18 EUR/hond)

8. Dog policy
Honden zijn niet toegelaten mits het betalen van een bijdrage van 18 euro per hond.
Maximum 1 hond per kamer

9.In & uitchecken
Inchecken vanaf 16u
Uitchecken vanaf 12u

10. Roken
Roken binnen is niet toegelaten. Op het terras buiten kan er wel gerookt worden.


PRIVACY BELEID


1. Inleiding
Hofke van Bazel verwerkt dagelijks informatie over personen. Hofke van Bazel houdt zich daarbij aan de wet. Hofke van Bazel respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Hofke van Bazel verwerkt en voor welke doeleinden.

2. Persoonsgegevens
Hofke van Bazel verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:
– naam, adres, telefoonnummer, e-mail
– in sommige gevallen ook gegevens van ID zoals rijksregisternummer en geboortedatum
– informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over de servicevoorkeuren (inclusief kamervoorkeuren, faciliteiten of andere gebruikte diensten)
 De informatie wordt verwerkt voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke doeleinden dat zijn. 

3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Hofke van Bazel, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. 

4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt  zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

5. Cookies
Hofke van Bazel maakt gebruik van cookies via de website www.hofkevanbazel.be. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren. 

Types cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. 

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:
Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. 
Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
•    het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
•    technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
•    vanaf welke pagina je op de boekingspagina bent gekomen.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.

6. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.
Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij  u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
•    de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
•    u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
•    u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
•    de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
•    wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
•    wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld. 

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres: info@hofkevanbazel.be Hofke van Bazel zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. 
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Aansprakelijkheid 
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Hofke van Bazel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

7. Klachten 
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Hofke van Bazel – 2022 – Koningin Astridplein 11-13 9150 Bazel